line x

HOUGH, GRAUDE & PARTNERS

line x

INTERNATIONAL LAW FIRM


line-y

Latvia-Riga-01 Latvia-Riga-02 Latvia-Riga-04 Latvia-Riga-03 Latvia-Riga-05
line-y

Hough Graude un partneri ir 1995. gadā dibināta starptautiska firma, kas sniedz juridiskas konsultācijas un padomus gan juridiskām, gan fiziskām personām, kuras vēlas veikt darījumus vai tikt oficiāli pārstāvētas Baltijas jūras reģiona valstīs: Latvijā, Ukrainā, Lietuvā, Polijā, Igaunijā un Krievijā.Firma sniedz konsultācijas attiecībā uz Latvijas likumdošanu, kas regulē ārvalstu ieguldījumus; korporatīvās tiesības (uzņēmumu apvienošanas un dibināšanas līgumi, kapitāla daļu īpašnieku līgumi, reorganizācijas, uzņēmumu apvienošanas, atsavināšanas), banku tiesības, vērtspapīru tiesības, korporatīvo un individuālo ienākumu aplikšanu ar nodokli, pievienotās vērtības un sociālo nodokli (veselības un pensijas nodokļi); komerclikumu (izplatīšanas un pārdošanas līgumi, komercpilnvaru līgumi, galvojumi (nodrošinājumi), drošības pasākumi); starptautiskās tirdzniecības tiesības, starptautiskās publiskās tiesības, ar nekustamo īpašumu saistītās tiesības un nekustamā īpašuma restitūcijas jautājumus, privatizācijas tiesības; likumus, kas regulē pārvadājumus (muitas un tranzīta noteikumi, kravas pārvadājumu noteikumi); importa un eksporta noteikumus, intelektuālā īpašuma tiesības (patenti, preču zīmes un autortiesību likums), padomus darba ņēmēja kontraktu un darba līgumu jautājumos; kā arī sniedz palīdzību ar mantojumu saistītos jautājumos.

Firma sniedz klientiem pakalpojumus latviešu, angļu, ukraiņu, krievu, lietuviešu, poļu, igauņu un vācu valodā.

Firma piedāvā saviem klientiem arī uzskaites un grāmatvedības pakalpojumus, nodokļu aprēķināšanu, denacionalizēto nekustamo īpašumu vai ēku pārvaldīšanu, nekustamo īpašumu pārdošanu, muitas dokumentu un veidlapu sagatavošanu, kā arī palīdzību parādu piedziņas jautājumos.