line x

HOUGH, GRAUDE & PARTNERS

line x

INTERNATIONAL LAW FIRM


line-y

Latvia-Riga-01 Latvia-Riga-02 Latvia-Riga-04 Latvia-Riga-03 Latvia-Riga-05
line-y

Administratīvās tiesības

Latvijā daudzu likumu, kas regulē uzņēmējdarbības darījumus, un noteikumu skaidrošanai un analīzei nepieciešams juridisks padoms.

Firma piedāvā klientiem Latvijā savu palīdzību un konsultācijas attiecībā uz plašu juridisko jautājumu klāstu, kas saistīti ar valdības izdotajiem uzņēmējdarbību reglamentējošiem noteikumiem.

Firma saviem klientiem palīdz, iesniedzot pieteikumus valdības atļaujām, licencēm un reģistrācijas procedūrām, kas nepieciešamas jebkuras uzņēmējdarbības veikšanai Latvijā.

Viens no vissvarīgākajiem novērtējumiem, kas var būt nepieciešams gadījumos, kad zemi vai nekustamo īpašumu Latvijā pērk ārvalstu pilsonis, ir valsts novērtējums.

Tirdzniecības uzņēmumiem, kas vēlas piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus Latvijas valsts iestādēm, jārīkojas atbilstoši publiskā konkursa noteikumiem un procedūrām, kas topošajam preču un pakalpojumu sniedzējam jāpārbauda un jānovērtē. Pēc vairākām desmitgadēm, kuru laikā valsts cieta neveiksmi cīņā ar nevienmērīgo attīstību un vides degradēšanu, šobrīd Latvijā priekšplānā izvirzīti arī apkārtējās vides aizsardzības jautājumi. Tāpēc jaunu ceļu un ēku būvniecībai, kā arī jaunas sabiedrībai vai privātajām vajadzībām paredzētas infrastruktūras ierīkošanai bieži ir nepieciešamas atļaujas.