line x

HOUGH, GRAUDE & PARTNERS

line x

INTERNATIONAL LAW FIRM


line-y

Latvia-Riga-01 Latvia-Riga-02 Latvia-Riga-04 Latvia-Riga-03 Latvia-Riga-05
line-y

Apkārtējās vides aizsardzības likumdošana

Firmas juristi var konsultēt un pārstāvēt klientu intereses visos Latvijas valsts pārvaldes līmeņos jautājumos par: atbrīvošanos no bīstamiem atkritumiem; apkārtējās vides problēmām, kas saistītas ar jaunu rūpnīcu būvniecību vai iekārtu izvietošanu Latvijā; atļaujām un novērtējumiem paplašināšanās tiesību iegūšanai; piesārņota īpašuma attīrīšanu esošas rūpnīcas vai iekārtu gadījumā Latvijā; kā arī citos jautājumos, kas saistīti ar piekļuves tiesībām ūdenim, apkārtējās vides revīzijas nepieciešamību, atbilstību Latvijas valsts un vietējiem apkārtējās vides noteikumiem un lēmumiem.