line x

HOUGH, GRAUDE & PARTNERS

line x

INTERNATIONAL LAW FIRM


line-y

Latvia-Riga-01 Latvia-Riga-02 Latvia-Riga-04 Latvia-Riga-03 Latvia-Riga-05
line-y

Intelektuālā īpašuma tiesības

Firma palīdz saviem klientiem gūt informāciju par intelektuālā īpašuma jautājumiem, tādiem kā patents, preču zīme, dizains, autortiesības, profesionālais noslēpums un negodīga konkurence. Firma palīdz saviem klientiem reģistrēt preču zīmi un aizstāvēt to Latvijā, Eiropas Savienībā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Ukrainā, Krievijā, kā arī citur pasaulē. Firma sadarbojas ar licencētiem patentu advokātiem Latvijā, lai preču zīmes tiesību pārkāpuma gadījumā tie vadītu tiesvedības procesu.