line x

HOUGH, GRAUDE & PARTNERS

line x

INTERNATIONAL LAW FIRM


line-y

Latvia-Riga-01 Latvia-Riga-02 Latvia-Riga-04 Latvia-Riga-03 Latvia-Riga-05
line-y

Jūras likumdošana un pārvadājumu tiesības

Firma un ar mums saistītie advokāti Latvijā var ieteikt un pārstāvēt klientu intereses visā Latvijas teritorijā attiecībā uz kravas pārvadājumu, jūrniecības un pārvadājumu tiesībām, tajā skaitā uz jautājumiem, kas saistīti ar jūras apdrošināšanu, apdrošināšanas summu izmaksām par kuģa korpusu, frakts līgumiem, sadursmēm, prasību izvirzīšanu atlīdzībai par izglābšanu un kravas vērtības atlīdzības pieprasīšanu, kā arī attiecībā uz kuģa konstrukcijas un remonta izmaksām, kuģa pirkšanas un pārdošanas līgumiem un kuģa finansēšanu. Firma sniedz klientiem padomus kuģa aizturēšanas gadījumā, un advokāti, kuri sadarbojas ar firmu, izmeklēšanas laikā var uzstāties jūrniecības padomes priekšā. Firma var sniegt klientiem palīdzību jautājumos, kas saistīti ar kravu pārvadāšanu pa sauszemi un ar lidmašīnu.