line x

HOUGH, GRAUDE & PARTNERS

line x

INTERNATIONAL LAW FIRM


line-y

Latvia-Riga-01 Latvia-Riga-02 Latvia-Riga-04 Latvia-Riga-03 Latvia-Riga-05
line-y

Nodarbinātība un darba attiecības

Firma konsultē gan Latvijas, gan starptautiskus korporatīvos klientus par visiem Latvijas darba likumdošanas jautājumiem, ieskaitot jautājumus par arodbiedrībām, kolektīvo līgumu apspriešanu un izpildi, darba normatīviem darba vietā, personas aizskaršanas un diskriminācijas jautājumiem, ievērojamāko darbinieku atalgojuma jautājumiem, uzņēmuma ienākšanu Latvijā, pensijām un pabalstiem, tiesībām uz privātumu, arodveselību un drošību, darba vietas drošību un kompensāciju izmaksu darbiniekiem, kā arī par atbilstošas darba samaksas jautājumiem.

Firma sadarbojas ar Latvijas tiesu advokātiem, kuri var pārstāvēt klientu intereses Latvijas tiesās un valsts pārvaldes institūcijās darba attiecību jautājumā.

Firmas juristi var konsultēt korporatīvos klientus par līgumprojektu izstrādi un darba līgumu sagatavošanu, par jautājumiem saistībā ar atbrīvošanu no darba un līguma darbības pārtraukšanu, nekonkurēšanas līgumiem, konfidencialitātes un informācijas neizpaušanas līgumiem, kā arī par nodarbinātības un pensijas piešķiršanas jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas uzņēmuma pārpirkšanu, reorganizāciju, filiāles pārvietošanu vai Polijas korporācijas sadalīšanu.