line x

HOUGH, GRAUDE & PARTNERS

line x

INTERNATIONAL LAW FIRM


line-y

Latvia-Riga-01 Latvia-Riga-02 Latvia-Riga-04 Latvia-Riga-03 Latvia-Riga-05
line-y

Tiesas prāvas un šķīrējtiesa

Firma sadarbojas ar Latvijas ievērojamākajiem advokātiem (tiesu advokātiem), kuri ir gatavi uzņemties komercprāvas un darījumu prāvas, pārstāvot firmas klientu intereses. Šie advokāti ir guvuši ievērojamu pieredzi komercprāvās un darījumu prāvās, sākot no ierastām komercpraksēm, kas saistītas ar vispārēju korporāciju un līgumsabiedrību pārstāvēšanu un strīdiem, kas radušies komercoperāciju rezultātā, līdz prāvām, kas saistītas ar darba traumām, ar apkārtējo vidi saistītiem strīdiem, līgumiem par nekonkurēšanu, intelektuālā īpašuma jautājumiem, īpašumtiesību apdrošināšanas jautājumiem, iekārtu un citu izpirkuma nomas prāvām, īpašnieka-nomnieka strīdiem un jautājumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu. Firma sniedz klientiem palīdzību, iesaistoties un uzraugot nepieciešamos juridiskos pārstāvjus Latvijā, lai nodrošinātu, ka firmas klientu intereses tiek atbilstoši pārstāvētas Latvijas reģionālajās tiesās un attiecīgo tiesas kolēģiju priekšā.