line x

HOUGH, GRAUDE & PARTNERS

line x

INTERNATIONAL LAW FIRM


line-y

Latvia-Riga-01 Latvia-Riga-02 Latvia-Riga-04 Latvia-Riga-03 Latvia-Riga-05
line-y

Tirdzniecības un darījumu tiesības

Firmas advokāti, kas specializējas tirdzniecības tiesību un vispārējo darījumu tiesību jomā, pārstāv korporāciju, līgumsabiedrību un citu saimniecisko vienību intereses, kas iesaistītas dažādu operāciju veikšanā, ieskaitot ražošanu, nekustamā īpašuma pārdošanu un apgūšanu, starptautisko tirdzniecību un finanšu pakalpojumus. Firmas korporatīvajiem advokātiem ir pieredze un iemaņas, kas nepieciešamas, lai sniegtu saviem darījumu klientiem pilnu juridisko pakalpojumu klāstu, ieskaitot:

  • dažāda veida Latvijas korporāciju, līgumsabiedrību un citu juridisku personu dibināšanu;
  • uzņēmumu apvienošanu, pārpirkšanu un īpašuma pārdošanas/pirkšanas darījumu slēgšanu;
  • juridiska novērtējuma veikšanu attiecībā uz Latvijas un starptautiskajām korporatīvajām operācijām;
  • kontraktu, nomas līgumu un citu dokumentu sagatavošanu, pārbaudi un noformēšanu;
  • korporāciju, uzņēmumu un partnerdarījumu anulēšanu vai izbeigšanu.