line x

HOUGH, GRAUDE & PARTNERS

line x

INTERNATIONAL LAW FIRM


line-y

Latvia-Riga-01 Latvia-Riga-02 Latvia-Riga-04 Latvia-Riga-03 Latvia-Riga-05
line-y

Uzņēmumu un korporatīvās tiesības

Firma piedāvā konsultēt un pārstāvēt savu klientu intereses Latvijas uzņēmumu tiesības regulējošās likumdošanas un komercdarbības noteikumu attīstības jautājumos, kā arī jautājumos, kas saistīti ar uzņēmumu apvienošanu un pārpirkšanu, vērtspapīru tiesībām, intelektuālā īpašuma tiesībām, darba ņēmēja tiesībām un darba likumdošanas jautājumiem. Mēs konsultējam uzņēmumus - gan jaunus, gan tādus, kas paplašina savu darbību - par priekšrocībām, dibinot dažāda veida saimnieciskās vienības Latvijā (akciju sabiedrības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību vai līgumsabiedrības), kā arī par akcionāru savstarpējām saistībām. Firma piedāvā savu palīdzību tādos finansu jautājumos kā, piemēram, vērtspapīru piedāvājums, uzņēmumu apvienošana vai īpašuma atsavināšana. Sniedzam konsultācijas arī Latvijas un ārvalstu klientu sadarbības jautājumos, tajā skaitā attiecībā uz līgumiem un komerciālām vienošanām saistībā ar aktivitātes pārbaudēm un ziņojumiem, nekonkurēšanas un konfidencialitātes jautājumiem, kā arī nodarbinātības jautājumiem, tādiem kā darba iekšējās kārtības noteikumu sagatavošana un darba pienākumu apraksts.