line x

HOUGH, GRAUDE & PARTNERS

line x

INTERNATIONAL LAW FIRM


line-y

Latvia-Riga-01 Latvia-Riga-02 Latvia-Riga-04 Latvia-Riga-03 Latvia-Riga-05
line-y

Vērtspapīri un kapitāla tirgi

 

Firma var konsultēt savus klientus par tiem Latvijas likumdošanas aktiem un noteikumiem, kas regulē kapitāla tirgu Latvijā, kā arī par akciju emisiju un parāda dokumentiem, par atklāto akciju sabiedrību apvienošanu un pārpirkšanu, kā arī par privātajām investīciju operācijām, publiskajiem piedāvājumiem un vērtspapīru oficiālu pārdošanu fondu biržā. 

Šajā gadījumā firma var sniegt palīdzību saviem klientiem, veicot nepieciešamo juridisko ekspertīzi attiecībā uz vērtspapīru emitentu, var palīdzēt klientiem līguma par vērtspapīru emisiju sagatavošanā un apspriešanā, kā arī var izstrādāt līgumprojektu attiecīgajiem korporatīvajiem dokumentiem (kopējas akcionāru tikšanās, valdes sanāksmes un citi saistīti dokumenti). Firma var sniegt palīdzību klienta finanšu konsultantiem, sagatavojot un/vai veicot uzņēmuma prospektu pārbaudi, kā arī izstrādājot visus nepieciešamos pieteikumus valsts varas iestādēm. 

Firma piedāvā palīdzību Latvijas Korporatīvo tiesību vispārīgajos jautājumos, kas ir saistīti ar vērtspapīriem, kā arī attiecībā uz noteikumiem, kas ierobežo to uzņēmumu darbību, kuru akcijas tiek kotētas biržā. Firma var sniegt klientiem padomus par Latvijas uzņēmumu apvienošanu, akcionāru līgumiem, aizdevumu izsniegšanu akcionāriem vai citām personām vai saimnieciskām vienībām, kā arī par dividenžu izsniegšanu un akcionāru kapitālieguldījumiem. Firma var palīdzēt klientiem arī akcionāru sanāksmju sasaukšanā un organizēšanā. 

Firmai ir ilga pieredze darbā ar jautājumiem par mazo akcionāru tiesībām, tajā skaitā ar mazo akcionāru obligāto izpirkšanu gadījumos, kad lielākā daļa uzņēmuma akciju ir tikušas pārdotas.

Firma var konsultēt savus klientus par tiem Latvijas likumdošanas aktiem un noteikumiem, kas regulē kapitāla tirgu Latvijā, kā arī par akciju emisiju un parāda dokumentiem, par atklāto akciju sabiedrību apvienošanu un pārpirkšanu, kā arī par privātajām investīciju operācijām, publiskajiem piedāvājumiem un vērtspapīru oficiālu pārdošanu fondu biržā. 

Šajā gadījumā firma var sniegt palīdzību saviem klientiem, veicot nepieciešamo juridisko ekspertīzi attiecībā uz vērtspapīru emitentu, var palīdzēt klientiem līguma par vērtspapīru emisiju sagatavošanā un apspriešanā, kā arī var izstrādāt līgumprojektu attiecīgajiem korporatīvajiem dokumentiem (kopējas akcionāru tikšanās, valdes sanāksmes un citi saistīti dokumenti). Firma var sniegt palīdzību klienta finanšu konsultantiem, sagatavojot un/vai veicot uzņēmuma prospektu pārbaudi, kā arī izstrādājot visus nepieciešamos pieteikumus valsts varas iestādēm. 

Firma piedāvā palīdzību Latvijas Korporatīvo tiesību vispārīgajos jautājumos, kas ir saistīti ar vērtspapīriem, kā arī attiecībā uz noteikumiem, kas ierobežo to uzņēmumu darbību, kuru akcijas tiek kotētas biržā. Firma var sniegt klientiem padomus par Latvijas uzņēmumu apvienošanu, akcionāru līgumiem, aizdevumu izsniegšanu akcionāriem vai citām personām vai saimnieciskām vienībām, kā arī par dividenžu izsniegšanu un akcionāru kapitālieguldījumiem. Firma var palīdzēt klientiem arī akcionāru sanāksmju sasaukšanā un organizēšanā. 

Firmai ir ilga pieredze darbā ar jautājumiem par mazo akcionāru tiesībām, tajā skaitā ar mazo akcionāru obligāto izpirkšanu gadījumos, kad lielākā daļa uzņēmuma akciju ir tikušas pārdotas.